Sister’s Song — Phuulon Kaa Taaron Kaa (Flowers and Stars)

Phu­u­lon kaa taaron kaa, saabkaa kehnaa hai (×2)
ek haz­aaron men meri bah­naa hai
saari, umar, hamen sang rah­naa hai
Phu­u­lon kaa taaron kaa, saabkaa kehnaa hai (×2)

La laa, la la la laa, la laa, la la la laa…

(Flow­ers and stars, all of them say, one in thou­sands is my sis­ter, all our lives we have to stay togeth­er, flow­ers and stars, all of them say)

This entry was posted in and tagged , . Bookmark the permalink.